SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Keynesova obecná teorie
Název: Keynesova obecná teorie
Autor: Král, Alois
Klíčová slova: Keynes, makroekonomie, národní hospodářství, Obecná teorie
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1936
   
Abstrakt:

V tomto článku Alois Král analyzuje knihu Johna Maynarda Keynese Obecná teorie. V úvodu článku čtenáře seznamuje s knihou a poukazuje na její dostupnost, v druhé části nastiňuje samotný obsah knihy a rozebírá přímo jednotlivé její kapitoly. V části třetí potom přináší svoje vlastní hodnocení knihy, kde s některými Keynesovými myšlenkami souhlasí, ale s valnou většinou ovšem nikoliv.

(Šimek David)

O problému nezaměstnanosti
Název: O problému nezaměstnanosti
Autor: Karásek, Karel
Klíčová slova: dovoz, kapitálové statky, Keynes, Nezaměstnanost, ochranářství, racionalizace, rekvalifikace, spotřeba, vývoz
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Publikace se zabývá problémem nezaměstnanosti v období velké hospodářské krize. Autor kritizuje intervencionistické snahy tehdejších hospodářských politik, v této souvislosti polemizuje s Keynesem o účinnosti jím navrhovaných opatřeních. Dále kritizuje ochranářské snahy vládních představitelů a hodnotí je jako kontraproduktivní. Publikace je v podstatě obhajoba kapitalismu.

(Tišl Zdeněk)