SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Nová kniha o českých dějinách hospodářských 17. a 18. věku
Název: Nová kniha o českých dějinách hospodářských 17. a 18. věku
Autor: Šusta, Josef
Klíčová slova: 17. století, 18. století, české země, daně, transformace
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

Spíše než recenzí je text líčením nosných událostí zaznamenaných v knize České katastry 1654-1789 od Josefa Pekaře. Titul vzniká snahou historika „vylíčit účinky tereziánské úpravy daně gruntovní“ (Šusta, s. 207), kdy Pekař záhy poznává, že“ základy daně té a řády k ní se pojící jdou dosavadní literatuře historické a právnické skutečná terra inkognita“ (Šusta, s. 207). Původní záběr práce se tak rozkračuje a dává vznik samotné knize, která podrobně zkoumá vývoj daňových výběrů a s nimi spojený vývoj úřadu berního od poloviny 17. století až na rozhraní 18. a 19. století...

Související autoři

více o hledání