SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Havlíček jako hospodář
Název: Havlíček jako hospodář
Autor: Chalupný, Emanuel
Klíčová slova: Karel Havlíček Borovský, komunismus, liberalismus, životopis
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1908
   
Abstrakt:

Článek je věnován soukromému životu Karla Havlíčka Borovského. Byl to houževnatý student, velmi šetrný ve stravě a oděvu, aby si mohl koupit české knihy. Tato šetrnost spíše než podnikavost značila jeho spíše konservativní vlastnosti. Deportací do Brixenu mu bylo znemožněno praktické výdělečné zaměstnání, zároveň byl nucen změnit své novinářské zaměření, zejména na zemědělství. Až do své smrti žil zejména z jmění dříve vydělaného. Je znám svými pestrými názory. Vyjadřoval se k téměř všem fázím, kterými národohospodářská věda prošla. Upjatá spořivost, které navykl již v mládí, se projevovala i v jeho názorech...

Několik vzpomínek ze života Dra Albína Bráfa
Název: Několik vzpomínek ze života Dra Albína Bráfa
Autor:
Klíčová slova: Albín Bráf, Staročeši, životopis
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1914
   
Abstrakt:

Jedná se o článek uveřejněný při příležitosti druhého výročí úmrtí Albína Bráfa. Shrnuje celý život tohoto významného českého zastánce moderní společnosti, který ovlivňoval za svého života veškeré oblasti společenského života. Byl stoupencem staročechů, které zastupoval i v parlamentu. Zemřel 1. července 1912.

Zezulka Stanislav