Leopold Zeithammer

Datum narození : 19. prosinec 1834
Místo narození : Písek
Datum úmrtí : 17. březen 1905
Místo úmrtí : České Budějovice
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 2
Přečti si

Rentové statky a hospodářská společenstva a jejich důležitost pro rolnictvo, In: Obzor národohospodářský IV. (1899)

Zeithammer, Leopold

Autor článku v úvodu objasňuje právní problematiku exekučního a rentového práva a co z toho plyne pro nájemce takto zadlužených statků a vůbec vše okolo této problematiky.
Opět prosazuje nutnost organizace zemědělců v družstvech nebo komorách, protože je to pro ně po všech stránkách výhodnější a efektivnější. Pro ty, kdo by byli stále na pochybách, předkládá příklady z Německa.
Článek sám o sobě nepřináší nic nového, protože vše podstatné bylo již jinými autory a v jiných článcích řečeno. Tento článek má spíše sloužit jako připomenutí této nutnosti.

Týř Pavel

Přečti si

Sociální poměry v zemědělství, In: Obzor národohospodářský IV. (1899)

Zeithammer, Leopold

Dosti obsáhlý článek, který se zaobírá otázkou pracovníků v zemědělství a jejich sociálními poměry. V úvodu autor nejdříve obecně a pak i velice podrobně podle jednotlivých zemí a krajů, podle druhů a velikosti zemědělské plochy rozčleňuje dělníky a statky pod jednotlivé termíny.
Možná až příliš podrobně se autor věnuje jednotlivostem, spíše na úkor srozumitelnosti a plynulosti textu, ale na druhou stranu je jeho kategorizace a množství informací pro čtenáře enormní. Kdo o této problematice chce vědět více, tak mu tento článek bude určitě stačit...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání