Sociální poměry v zemědělství

Autor: Zeithammer, Leopold
Typ: článek
Klíčová slova:
Bibliografický záznam: ZEITHAMMER, Leopold. Sociální poměry v zemědělství. Obzor národohospodářský IV. (1899). Praha:J. Otto. 1899, roč. IV. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1899
Ročník: IV.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Dosti obsáhlý článek, který se zaobírá otázkou pracovníků v zemědělství a jejich sociálními poměry. V úvodu autor nejdříve obecně a pak i velice podrobně podle jednotlivých zemí a krajů, podle druhů a velikosti zemědělské plochy rozčleňuje dělníky a statky pod jednotlivé termíny.
Možná až příliš podrobně se autor věnuje jednotlivostem, spíše na úkor srozumitelnosti a plynulosti textu, ale na druhou stranu je jeho kategorizace a množství informací pro čtenáře enormní. Kdo o této problematice chce vědět více, tak mu tento článek bude určitě stačit. V dosti velké míře se také věnuje migraci kočovných dělníků za prací do zahraničí.
Ke konci se autor dostává k termínu družstva a sdružení a k jejich přínosu nejen pro zemědělství. Vše ukazuje na příkladech a čtenář si může udělat poměrně dobrou představu.

Týř Pavel

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání