Antonín Stiller

Datum narození : 9. duben 1853
Místo narození : Praha
Datum úmrtí : 29. listopad 1938
Místo úmrtí : Praha
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 4
Přečti si

Dekadence, In: Obzor národohospodářský VIII. (1903)

Stiller, Antonín

Tento článek mě sám o sobě příliš nezaujal, ne snad svým obsahem, ale spíše stylem jakým je napsán. Jedná se totiž o filosofické úvahy se základem v národním hospodářství, ale autor si místy stěžuje, někde něco obhajuje, ale celkově to vše působí dojmem neuspořádanosti. Autor poskakuje od tématu k tématu, ale přitom nenarušuje časovou kontinuitu článku.
Článek bych spíše doporučil lidem hledajícím filosofickou úvahu než lidem, kteří hledají určitou informaci.

Týř Pavel

Přečti si

Kořen všeho zla, In: Obzor národohospodářský VI (1901)

Stiller, Antonín

Jako „kořen všeho zla“ je v tomto článku vnímána přehnaná spořivost a činnost záložen, kterou autor vnímá jako stahování peněz z oběhu a tím i podvazování hospodářského vývoje státu.

Vlček Tomáš

Přečti si

Marné snahy a kořen všeho zla, In: Obzor národohospodářský VI (1901)

Stiller, Antonín

Článek kriticky reaguje na zavedení německých cel. Autor uvažuje tři důvody k jejich zavedení. Prvním je snaha státu o zvýšení svého důchodu. Druhým je teorie obchodní bilance, kterou považuje autor za zcela nesmyslnou, což demonstruje na praktických příkladech. Posledním důvodem je žebrácký duch výrobců, kteří od státu požadují ochranu před zahraniční konkurencí. Autor hodnotí ekonomické důsledky zavedení cel a považuje je za škodlivé zejména pro samotné Německo. Český národ považuje za národ spotřebitelů a vyzývá jej k podnikatelské aktivitě, neboť právě její nedostatečnost označ...

Přečti si

Morálka v obchodě, In: Obzor národohospodářský IV. (1899)

Stiller, Antonín

Tento krátký článek je pojat jako návod a představení ideální osoby obchodníka. Jaké by měl daný člověk mít morální vlastnosti, autor ukazuje na příkladech a udává i důvody, proč by správný obchodník tyto vlastnosti měl mít.
Je to pojato obecně, a ne specificky na ten který druh obchodníka, ale také je to jistě užitečné i pro obchodníky v dnešní době, protože třeba vlastnost být čestný a držet dané slovo se v dnešní době moc neprosazuje, i když výjimky by se našly.

Týř Pavel

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání