Jaroslav Egon Salaba

Datum narození :
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 2
Přečti si

Doba světových výstav (1851-1900), In: Obzor národohospodářský VI (1901)

Salaba, Jaroslav Egon

Článek se zabývá historickým popisem devíti světových výstav uskutečněných v letech 1851-1900. Popisuje okolnosti jejich konání, uvádí zúčastněné státy, vystavované exponáty, ekonomickou bilanci a hodnotí jejich přínos. Kritizuje vývoj těchto výstav, neboť z původně poučných výstav se dle autora stala jarmareční monstra, která se pouze snaží přilákat maximální množství diváků atrakcemi mířícími na nejnižší lidské pudy. Naopak kladně hodnotí výstavy specializované.

(Mudra Martin)

Přečti si

Socialisace umění, In: Obzor národohospodářský VII. (1902)

Salaba, Jaroslav Egon

V článku je popisována vlna nového hnutí týkající se krásy a umění. Říká, že umění se musí stát součástí života, aby pokrok civilizace nebyl tak bezúčelný. I u nás k této změně dochází, ale velmi pomalu, proto je nutné nečekat a podporovat to. Dále se zabývá socializací umění, které má dvě stránky. Jednak je socializace brána jako rozšíření umění na nejširší vrstvy, a to i těm nejchudším, a také jako umění, které přihlíží k potřebám všech tříd. Tyto dvě stránky jsou zde podrobně rozebírány. Nakonec rozebírá jednotlivé obory umění.

Kateřina Sobotková

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání