Socialisace umění

Autor: Salaba, Jaroslav Egon
Typ: článek
Klíčová slova: umění
Bibliografický záznam: SALABA, Jaroslav Egon. Socialisace umění. Obzor národohospodářský VII. (1902). Praha:J. Otto. 1902, roč. VII. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1902
Ročník: VII.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

V článku je popisována vlna nového hnutí týkající se krásy a umění. Říká, že umění se musí stát součástí života, aby pokrok civilizace nebyl tak bezúčelný. I u nás k této změně dochází, ale velmi pomalu, proto je nutné nečekat a podporovat to. Dále se zabývá socializací umění, které má dvě stránky. Jednak je socializace brána jako rozšíření umění na nejširší vrstvy, a to i těm nejchudším, a také jako umění, které přihlíží k potřebám všech tříd. Tyto dvě stránky jsou zde podrobně rozebírány. Nakonec rozebírá jednotlivé obory umění.

Kateřina Sobotková

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání