Vilibald Mildschuh

Fotografie: Mildschuh, Vilibald
Datum narození : 11. prosinec 1878
Místo narození : Kroměříž
Datum úmrtí : 24. leden 1938
Místo úmrtí : Praha
Počet knih v BE : 6
Počet článků v BE : 6
Přečti si

Kupni síla peněz, výše důchodů a úroková míra

Mildschuh, Vilibald

Kniha se zabývá veškerými doposud známými peněžními teoriemi: kvantitativní teorie, metalistickou  teorií , důchodovou teorií a úvěrovou teorií. Na závěr definuje teorii svoji: „hodnotová teorie peněz“.

(Havlínová Nikola)

Přečti si

Národohospodářská politika

Mildschuh, Vilibald

Kniha popisuje strukturu národohospodářské politiky a tři její segmenty formou učebnicového výkladu.

(Pešek Martin)

Přečti si

Národohospodářská theorie

Mildschuh, Vilibald

Tato kniha podává ucelený pohled na hospodářskou teorii. Shrnuje názory řady ekonomů a V. Mildschuh dokáže brilantně objasnit nedostatky či naopak vyzdvihnout přínosy různých teorií. Kniha je velmi čtivá a přehledná.

(Truhelková Jana)

Přečti si

Platební bilance a měna

Mildschuh, Vilibald

Kniha se zabývá dosavadními teoriemi o platební bilanci, cenové hladině a inflaci. Mildschuh zde na konkrétních příkladech uvádí, v čem mají tyto teorie nedostatky nebo jsou zcela mylné. Snaží se tyto rozpory popsat, vysvětlit  a uvést na správnou míru podle svého uvážení a své vlastní teorie.

(Malý Vítězslav)

Přečti si

Poválečná bytová otázka v cizině a u nás

Mildschuh, Vilibald

Tato kniha podává přehled o bytové situaci v období po 1. světové válce. V. Mildschuh zde nastiňuje možnosti řešení bytové krize.

(Truhelková Jana)

Přečti si

Účinky zkušeností válečných i poválečných na vědu národohospodářskou

Mildschuh, Vilibald

Autor rozdělil svoji dílo do sedmi částí. V každé části rozebírá jeden ekonomický činitel a jeho stav před válkou a i po válce. Veliká pozornost je věnována kapitolám o peněžní a cenové politice, kde je snaha o zmapování vývoje cenové hladiny, dále směry cenové politiky (deflacionistický a inflacionistický ) a závěrem úroková míra.
V ostatních kapitolách je pojednáno o otázkách měnových, o cedulových bankách, mezinárodní obchodní politice nebo o organizaci.
 

(Rožánková Alice)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání