Zdeněk Fafl

Datum narození : 13. únor 1881
Místo narození : Rokycany
Datum úmrtí : 21. duben 1961
Místo úmrtí : Praha
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 4
Přečti si

Hospodářské poznámky k Anglickým dokumentům o Československé krisi, In: Obzor národohospodářský XLIII. (1938)

Fafl, Zdeněk

Článek shrnuje pozorování situace v Československu v období krátce před podepsáním Mnichovské dohody Waltrem Runcimanem, který zde působil jako jakýsi prostředník pro vyjednávání mezi mocnostmi a zaměřoval se na řešení postavení germánské menšiny v Československu.

(Čurdová Ivana)

Přečti si

Organisace hospodářské samosprávy v Protektorátě, In: Obzor národohospodářský XLIV. (1939)

Fafl, Zdeněk

Článek pojednává o situaci v Protektorátě v souvislosti se samosprávou hospodářských organisací. Popisuje již existující organisace, navrhuje další vývoj a jejich spolupráci. Pro uspořádání českých zemí doporučuje spíše stavovský model uspořádání po vzoru Německé říše. Zmiňuje také regionální organisace založené především na dobrovolnické účasti, kterým přikládá význam pro rozvoj konkrétního regionu, ne však celostátní.

(Čurdová Ivana)

Přečti si

Podpora vývozu, In: Obzor národohospodářský XLI. (1936)

Fafl, Zdeněk

Článek se věnuje obsáhlému programu podpory vývozu, který ovšem z větší části nebyl uskutečněn. Popisuje tehdejší situaci v oblasti podpory vývozu, a dodává, kdo se zabývá obchodní politikou. Dále nabízí návrhy, které se týkají podpory vývozu ve všech směrech. Na závěr kritizuje omezení zahraničního obchodu.
V doslovu k článku o podpoře vývozu je kritika Rašínovy deflační politiky. Autor ukazuje chyby, které byly provedeny v r. 1934 a popisuje, jakým problémům se ekonomika neubrání. Na závěr dodává, že je v zájmu státu, starat se o rychlou aktivní podporu vývozu, zejména pak uvolnění...

Přečti si

Zásahy státu do hospodářství, In: Obzor národohospodářský XL. (1935)

Fafl, Zdeněk

Článek popisuje nárůst státních zásahů do hospodářství ve 20. a 30. letech
20. století a poskytuje stručný přehled o zákonodárství významnějších zemí světa, které umožňuje tyto zásahy. Autor se zaměřuje především na zásahy
do průmyslové výroby a organizace průmyslové výroby, nicméně lze zde nalézt i zmínky o zásazích do zemědělství...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání