Alfred Drucker

Datum narození :
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 1
Přečti si

K problému autarkie, In: Obzor národohospodářský XXXVIII. (1933)

Drucker, Alfred

Článek se zabývá tématikou autarkie. Autor zmiňuje i historický pohled z dob Platóna, nemalou část věnuje autarkii v období merkantilismu. Považuje problém autarkie za problém metaekonomický. Argumentem autarkistů je, že soběstačné hospodářství zvětší konjunkturní stabilitu. Opozice naopak dospívá k závěru, že export a nové trhy jsou rozhodující faktory k překonání krise. Autor si je vědom, že zastánci autarkie mají slabosti v ekonomických argumentacích a proto stavějí na principu národním, proto možné řešení vidí ve vytvoření hospodářských bloků několika států, „Kontinentální alianci“, Mitteleuropa“ a „Panevropa“...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání