Vladimír Dědek

Datum narození :
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 3
Přečti si

Hospodářské následky míru, In: Obzor národohospodářský XXV. (1920)

Dědek, Vladimír

V tomto článku podává autor informace o knize J. M. Keynese Hospodářské následky míru formou referátu s občasným doslovným překladem textu nebo parafrázemi.

(Sobotková Kateřina)

Přečti si

K otázce mzdy a režie, In: Obzor národohospodářský XLII. (1937)

Dědek, Vladimír

Autor se v článku nejprve zabývá definicí mzdy. Využívá zde definic a výkladů ekonomů, jako jsou A. Smith, A. Marshall, Böem-Bawerk a další. Rozlišuje mzdu na naturální a peněžní a také na reálnou a nominální. Na konci se zaměřuje na režie zaměstnavatele. Zde ukazuje na fakt, že když za normální mzdu zaměstnává člověka, který vykonává práci méně efektivně, vznikají zde vyšší režie zaměstnavatele.

(Tyburcová Iva)

Přečti si

Několik poznámek k organisaci cedulových bank, In: Obzor národohospodářský XXX. (1925)

Dědek, Vladimír

V příspěvku Dr. Dědek uvádí hlavní typy a obecnou organizaci jednotlivých cedulových státních bank. Autor poté popisuje švédskou, ruskou, lotyšskou a bulharskou organizaci, vznik, způsob fungování a rozdělování zisku té které státní cedulové banky, a dále zdroje, ze kterých čerpal.
Banky jsou organizovány většinou jako akciové společnosti, přičemž formy akciových společností se ale stát od státu liší. Čtyři z pěti cedulových státních bank leží na pobřeží Baltského moře (ve Švédsku, Lotyšsku, Rusku a Finsku). Evropský sever je jejich kolébkou a hlavním vzorem všech státních cedulových bank je Státní banka Švédská (Sveriges Rigsbank), která je vůbec nejstarší cedulovou bankou...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání