K otázce mzdy a režie

Autor: Dědek, Vladimír
Typ: článek
Klíčová slova: mzda, nominální mzda, režie
Bibliografický záznam: DĚDEK, Vladimír. K otázce mzdy a režie. Obzor národohospodářský XLII. (1937). Praha:Pražská akciová tiskárna. 1937, roč. XLII., s. s. 78-82. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražská akciová tiskárna
Rok: 1937
Ročník: XLII.
Rozsah stran: s. 78-82
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor se v článku nejprve zabývá definicí mzdy. Využívá zde definic a výkladů ekonomů, jako jsou A. Smith, A. Marshall, Böem-Bawerk a další. Rozlišuje mzdu na naturální a peněžní a také na reálnou a nominální. Na konci se zaměřuje na režie zaměstnavatele. Zde ukazuje na fakt, že když za normální mzdu zaměstnává člověka, který vykonává práci méně efektivně, vznikají zde vyšší režie zaměstnavatele.

(Tyburcová Iva)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání