O poměrech průmyslu, obchodu a živností a poměrech úvěrových na Podkarpatské Rusi

Autor: Matoušek, Josef
Typ: kniha
Klíčová slova: bankovnictví, Podkarpatská Rus, průmysl, telefon, telegraf, zemědělství
Bibliografický záznam: MATOUŠEK, Josef. O poměrech průmyslu, obchodu a živností a poměrech úvěrových na Podkarpatské Rusi. Praha:Pražská akciová tiskárna. 1934, s. 19. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražská akciová tiskárna
Rok: 1934
Rozsah stran: 19
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor na začátku knihy porovnává rozvrstvení obyvatel podle povolání v Čechách a v Podkarpatské Rusi (zemědělství, lesnictví, rybníkářství; průmysl a živnosti; obchod, doprava a peněžnictví). Na Podkarpatské Rusi žilo v té době 725 357 obyvatel (asi jako v Praze) na rozloze 12 tis. km2. Dále popisuje zeměpisné podmínky (řeky, nížiny, lesy, hory). Celkově hodnotí Podkarpatskou Rus jako nejzaostalejší zemi v ČSR. Oblastmi, ve kterých přesto vynikala, bylo vinařství, pěstování tabáku a plocha orné půdy. Dále autor zmiňuje pivovarnictví, pěstování obilí, včelařství, ovocnářství (švestky) a jiné.
Co se týče průmyslu, byla v Podkarpatské Rusi jedna rafinerie, 79 dřevařských závodů, 4 papírenské závody, 73 grafických výrob, 1 závod na výrobu zápalek, 6 závodů kovoprůmyslu, 2 slévárny, 2 košíkářské závody, 57 oděvních a 26 obuvnických. Naopak vůbec nebylo zastoupeno cukrovarnictví, hračkářství, soustružnictví, kožařství, hudební nástroje.
      Nejrozsáhlejší průmysl byl chemický, zaměstnával 1398 osob a vyráběl především kyselinu octovou, líh, aceton apod. Dále autor udává vyrobené množství té které chemikálie a jejich využití. Dříve bylo podstatnou surovinou dřevěné uhlí – hlavně na vývoz, ale ten poklesl poté, co zavedlo Německo a Rakousko prohibitivní clo, a také kvůli americké konkurenci.
    Autor sepsal náměty na oživení hospodářství v Podkarpatské Rusi: pěstování bource morušového, výstavba továren na celulosu a umělé hedvábí, úprava podmínek obchodu se dřevem (hlavně vývoz do Německa a Rakouska), v budoucnu využití léčebných pramenů, orientace na turistický ruch.
    Dále poukazuje na velmi špatnou situaci živnostníků, např. komplikované opatřování potřebných úvěrů a nedostatečná sociální ochrana, přísné zdanění.
    Matoušek dále navrhuje, aby bylo více využíváno lidové umění v řemeslné výrobě, například v hračkářství, výrobě sportovních potřeb (z kvalitního dubu) aj.
    Autor se také věnuje otázce komunikačních technologií (telefonní a telegrafní sítě a rozhlas). Udává statistiky o telefonních sítích, ústřednách, telefonních hovorech, telegrafních stanicích, rozhlasech atd.
    Zmiňuje se o peněžnictví na Podkarpatské Rusi; došel k závěru, že zde bylo více malých peněžních ústavů než akciových bank (Př: Ruská banka, Berge-Muhačevská a jiné). Dohromady měly banky 62 mil. vkladů a 70 mil. půjček. Významnou roli hrálo také tzv. „lidové peněžnictví“.
    Na závěr autor dochází k závěru, že ze všech zemí ČSR má Podkarpatská Rus největší přirozený přírůstek a to je jedním z důvodů, proč bychom právě tam měli upřít svou pozornost.

(Pištěková Klára)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání