Trh peněz u nás a jinde

Autor: Karásek, Karel
Typ: kniha
Klíčová slova: kapitalismus, trh peněz, tržní mechanismus, úvěr
Bibliografický záznam: KARÁSEK, Karel. Trh peněz u nás a jinde. Praha:Česká národohospodářská společnost. 1927, s. 25. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Česká národohospodářská společnost
Rok: 1927
Rozsah stran: 25
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor na začátku pokazuje na to, že se s výrazem trh peněz setkáváme v hospodářských rubrikách novin a dalších periodikách, ale přesně nevíme, co tento výraz znamená. Ohledně tohoto výrazu panuje mnoho nejasností. Nemáme jasné vymezení trhu peněz. Moderní kapitalismus dal podnikateli možnost úvěru, k opatření výrobních prostředků a lidského kapitálu a úspor, což je nevyužití všech nároků na konsum. Na trhu peněz se setkávají dvě strany, a to věřitel a dlužník s jejich nabídkou a poptávkou. Často se setkáme s rozdělením na peněžní trh, poskytující úvěr krátkodobý, a kapitálový trh, poskytující úvěr dlouhodobý. Stále zde však převládají nejasnosti ve členění na peněžní a kapitálový trh.
Mechanika trhu peněz funguje tak, že podnikatel se vzdá využití nároků a tím vzniknou úspory, tedy peníze, ty poté uloží u peněžního ústavu. Ten se ujímá vedení těchto úspor a větší část přelévá do tvorby úvěrů a menší udržuje a reguluje tvorbu oběžného kapitálu. Je nutné dát dlouhodobému úvěru spolehlivou formu, kvůli místním rozdílům. Banky mají být transformátory vkladů. Hospodářský vývoj se děje ve vlnách a neodlučně ovlivňuje trh peněz. Mezi národní úsporou a mezi nově vznikajícím kapitálem se setkáme s přímou příčinnou souvislostí a spojitostí s ročními obdobími, kdy na podzim je trh peněz na vrcholu a poté dochází k uvolnění až do jara. Je to především vlivem zemědělské produkce a kolísání počtu zásob. Národní spotřeba je využita ke spotřebě obyvatelstva a k tomu, aby vytvářela reprodukční statky, což se asi rovná národním úsporám. Setkáme se také s bankou cedulovou, která neposkytuje úvěry z vkladů, ale bankovky sama tiskne, je zde také patrný vztah mezi bankami a akciovými společnostmi. Autor se dále věnuje srovnání trhu peněz v odlišných zemích jako je Anglie, Francie či Spojené státy.  Trh peněz v Československu je asi na poloviční cestě oproti západním kapitalistickým státům. V mnohém se podobáme Německu, například silným spořitelnictvím a hypotéčními zápůjčkami. V české organizaci jsou zjevné nedostatky, z nichž se jen tak nevymaníme. Je potřeba čilejší styk se světovým trhem peněz, rozšířenější používání směnek, kontakt s veřejnými korporacemi a další kroky.

(Dědová Markéta)

Hodnocení:

Velice zajímavě podaný přístup k trhu peněz z pohledu počátku dvacátého století. Jsou zde vysvětleny mechanismy trhu peněz a uvedeny příklady jak funguje tržní mechanika v cizině.

(Dědová Markéta)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání