Peněžní trh v řízeném hospodářství

Autor: Hraše, Josef
Typ: kniha
Klíčová slova: bezpeněžní platební styk, peněžní trh, plánované hospodářství, zahraniční obchod
Bibliografický záznam: HRAŠE, Josef. Peněžní trh v řízeném hospodářství. Praha:Česká společnost národohospodářská. 1948, s. 20. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Česká společnost národohospodářská
Rok: 1948
Rozsah stran: 20
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Na peněžním trhu vyplývá z  obchodů cena, obchoduje se zde s pohledávkami. Lze ho dělit na trh krátkodobý, ten především zásobuje průmysl úvěry, a dlouhodobý, který poskytuje peněžní prostředky peněžním ústavům a právnickým osobám na dlouhou dobu; mluvíme pak o kapitálovém trhu. Vývoj hospodařícího lidstva dospěl k plánovanému hospodářství. Původně každý jednotlivec hospodařil k uspokojení vlastních potřeb, avšak hospodaření bylo v některých úsecích nežádoucí, proto musela zasáhnout státní moc, v zahraničním obchodu se prosadila cla. Plánované hospodářství klade do popředí hospodářský plán, stanovující účel a cíl, kterého se chce dosáhnout. Plánování má také vyloučit cyklické změny hospodářství. Největší úspěch budou mít soběstačné státy, protože nejsou závislé na hospodářských poměrech v jiných státech.
Máme tři skupiny států, které plánují. V první skupině se setkáme se státy, kde všechno podnikání jest v rukou státu, to je příklad SSSR. Ve druhé skupině jsou státy, kde panuje liberalismus, volnost podnikání, taková byla Anglie mezi světovými válkami. A jako poslední státy, kde průmysl je částečně znárodněn, to je například nynější Anglie.
Podstatou plánování je plán. Plánování se stará v prvé řadě o výrobu, ale musíme také ovládnout peněžní trh. Stav peněžního trhu můžeme posoudit na základě výkazů Národní banky. Dále autor popisuje tržní mechanismy spojené s poskytováním půjček. 
Na závěr autor shrnul prostředky, kterými lze uspořádat peněžní trh. Je to jednak definitivní uspořádání peněžnictví, především rozhodnutí, která banka bude investiční, tedy bude pověřena poskytováním dlouhodobých půjček. Poté je nutné věnovat se péči o platební bilanci, aby náš zahraniční obchod byl aktivní. Péče o nízký počet bankovek zajistí, aby peníze nebyly uchovávány doma, ale vloženy do peněžních ústavů. Styk podniků s peněžními ústavy by měl být co nejintimnější. Péče o bezpeněžní placení, to slibuje vláda ve svém programu, nejdůležitější je však, aby všichni zúčastnění žili v klidu a duševní pohodě a neměli žádné obavy.

(Dědová Markéta)

Hodnocení:

V knize se setkáme s podrobným popisem plánovaného hospodářství, hospodářského plánu a cíle, ale především s vysvětlením mechanismů souvisejících s trhem peněz a jeho spjatostí s plánovaným hospodářstvím.

(Dědová Markéta)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání