Československé politické strany a hospodářství

Autor: Fousek, František
Typ: kniha
Klíčová slova: družstva, politické strany, řízené hospodářství
Bibliografický záznam: FOUSEK, František. Československé politické strany a hospodářství. Praha:Česká společnost národohospodářská v Praze. 1938, s. 31. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Česká společnost národohospodářská v Praze
Rok: 1938
Rozsah stran: 31
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor nejprve krátce shrnuje vznik a vývoj jednotlivých politických stran na našem území. Dělí strany na kompromisní a komunisty, na ideové a zájmové, měšťanské a ostatní, demokratické a totalitní a na hlavní a přidružené. Poté se zabývá jednotlivými programy stran. Dozvídáme se, že hospodářství a politika se ocitají ve stavu napětí, z důvodů příchodu mýtu řízeného hospodářství a že mezi nejznámější hospodářské orgány stran patří družstva. Ty jsou s politickými stranami velmi provázané a vzájemně na sebe mají značný vliv. Dále jmenuje několik družstev, čím se zabývají a k jaké straně přísluší. Zájem politických stran o hospodářství a proniknutí jejich vlivu do hospodářského života má za následek pomalou změnu právního řádu. Právo se tak mění podle hospodářské potřeby příslušníků vládních politických stran a to podlamuje individuální podnikavost. Na závěr autor uvádí, že propojenost politických stran a hospodářství napomohla zejména stranickým příslušníkům, takže se posílily jistoty pro sociálně slabší, což napomohlo překonat poválečnou krizi, ale celkově by se měl hospodářský a právní vývoj ustálit.

(Hanzlík Jakub)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání