O vývoji a stavu našeho hospodářství v roce 1930

Autor: Hotowetz, Rudolf
Typ: kniha
Klíčová slova: hospodářská krize, hospodářská politika, protekcionismus
Bibliografický záznam: HOTOWETZ, Rudolf. O vývoji a stavu našeho hospodářství v roce 1930. Praha:: Česká společnost národohospodářská. 1931, s. 20. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: : Česká společnost národohospodářská
Rok: 1931
Rozsah stran: 20
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Rudolf Hotowetz v publikaci popisuje hospodářskou situaci Československa na poč. 30. let 20. století. Tehdejší nepříznivou ekonomickou situaci vnímá jako důsledek hospodářské krize a přitom zdůrazňuje, že krize nebyla způsobena Evropou. Tehdejší hospodářskou krizi považuje za krizi z nadvýroby. V této souvislosti popisuje hospodářské procesy, které tehdejší krizi předcházely a takové procesy, které později krizi provázely, tedy samotné důsledky krize.

(Vaniš Miloš)

Hodnocení:

Autor se zabýval otázkou, jaké kroky by měl stát ve snaze zmírnit dopady tehdejší krize provádět a v jakých oblastech. Ke zjištění, jaká opatření a v jaké oblasti je přijímat, měla tehdy napomoci platební bilance. V této oblasti uznává a vyzdvihuje roli platební bilance oproti tehdejšímu většinovému názoru, že platební bilance není nezbytná věc. Ve své publikaci se autor také věnuje situaci v zahraničním obchodě.
Zdůrazňuje nutnost konkurenceschopnosti československých výrobků a kritizuje cla a prohibici, kvůli kterým je konkurenceschopnost československých výrobků na zahraničních trzích neustále snižována. Zabývá se také špatnou ekonomickou situací v zemědělství. Cestu k opětovnému rozmachu v zemědělství, a tím i k růstu celého hospodářství, viděl ve spojení středo- a východoevropských zemí v celní unii. Tehdejší hospodářskou politiku považoval za špatnou, a jedinou možnost ke zlepšení hospodářské situace viděl ve vytvoření celní unie bez provádění protekcionistické politiky.

(Vaniš Miloš)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání