Hospodářský cyklus v posledních letech

Autor: Hraše, Josef
Typ: kniha
Klíčová slova: deprese, hospodářský cyklus, prognostika, prosperita
Bibliografický záznam: HRAŠE, Josef. Hospodářský cyklus v posledních letech. Praha:Česká společnost národohospodářská. 1939, s. 24. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Česká společnost národohospodářská
Rok: 1939
Rozsah stran: 24
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Josef Hraše v publikaci popisuje vývoj hospodářského cyklu. Hospodářský cyklus považuje za přirozený proces. Tento proces byl značně ovlivněn, a jeho budoucí vývoj narušen, první světovou válkou. Hospodářský vývoj se tedy po 1. sv. válce ubíral jiným směrem než by se ubíral, kdyby k válce nedošlo. Dále popisuje jednotlivá stádia hospodářského cyklu a podrobněji popisuje hospodářské procesy, které vedou k tomu, že jedno stádium hospodářského cyklu střídá druhé. Rovněž se zabývá výzkumy, které zjišťovaly, jak dlouho určitá stádia trvají.

(Vaniš Miloš)

Hodnocení:

Zmiňuje hospodářské jevy, které vedou k prosperitě neboli růstu, a jevy naopak způsobující hospodářské deprese. V těchto hospodářských stádiích dochází k různým ekonomickým důsledkům, které určité stádium prohlubují či zpomalují. Tehdejší státy měly snahu o vyrovnání vlnění hospodářského cyklu, aby zabránily destabilizačním ekonomickým důsledkům z hlubokých depresí. Josef Hraše v publikaci doporučuje, jaká opatření hospodářské politiky by měla být přijímána, aby se pomocí těchto opatření co nejvíce podporoval hospodářský růst a co nejvíce zabraňovalo depresím. Velký význam, spojený se snahami o předpovědi hospodářských depresí, měly v té době prognostické úřady. 
V poslední části publikace jsou zmíněny prognózy budoucího vývoje hospodářství v různých zemích, sestavené těmito úřady, které byly z velké části optimistické. K narušení tohoto optimistického pohledu na budoucí hospodářský vývoj došlo až vlivem rozpínající se války.

(Vaniš Miloš)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání