Konjunkturní a jiný hospodářský výzkum

Autor: Král, Alois
Typ: kniha
Klíčová slova: Československo, hospodářský výzkum, Německo, vědecké objevy, vysoké školy
Bibliografický záznam: KRÁL, Alois. Konjunkturní a jiný hospodářský výzkum. Praha:Česká národohospodářská společnost. 1941, s. 26. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Česká národohospodářská společnost
Rok: 1941
Rozsah stran: 26
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor se zaměřuje na hospodářský výzkum. Zdůrazňuje, stejně jako ve svých předchozích pracích, že se společnost dostatečně nevěnuje vývoji hospodářství z hlediska teorie. Jako dobrý příklad pro Československo uvádí Německo, kde vznikl Ústav pro konjunkturní výzkum v Berlíně, který začal svou činnost v roce 1925. Po 1. světové válce se ocitlo Německo v hluboké krizi, a to byl jeden z hlavních důvodů pro vznik tohoto ústavu. Velmi brzy se činnost ústavu osvědčila a německé hospodářství začalo pomalu vzkvétat. Kritice pak podrobuje také úroveň československých vysokých škol, které podle něj produkují málo vědeckých prací.

(Kolařík David)

Hodnocení:

Píše o výhodách a nevýhodách státních a soukromých škol. Poukazuje na to, že významné vědecké objevy byly spíše dílem kolektivu s kvalitním vybavením než počinem jediného, byť talentovaného, vědce bez prostředků.

(Kolařík David)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání