Dnešní stav světového hospodářství

Autor: Král, Alois
Typ: kniha
Klíčová slova: expanze, hospodářský cyklus, světové hospodářství
Bibliografický záznam: KRÁL, Alois. Dnešní stav světového hospodářství. Praha:Česká národohospodářská společnost. 1937, s. 23. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Česká národohospodářská společnost
Rok: 1937
Rozsah stran: 23
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor článku srovnává světové hospodářství roku 1937 s předchozími lety od světové hospodářské krize z roku 1929 a dochází k závěru, že bezpochyby docházelo ke zlepšení.
 

(Kolařík David)

Hodnocení:

Všímá si, že když dochází k expanzi v hospodářství, tak se lidé moc nezajímají o příčiny hospodářského růstu. Důležité je pro ně to, že mají vyšší zisky nebo víc pracovních příležitostí. Teprve když přichází krize, tak se lidé více ptají po příčinách. Proto se chtěl zaměřit autor na příčiny hospodářského zlepšení a vyjmenovat jeho charakteristické znaky, protože každá expanze i recese mají trochu odlišné příčiny a znaky. Nikdy se nejedná o totožné případy. Dále také zpochybnil teorii hospodářského cyklu a poukázal na to, že v minulosti jsou jasné časové nesoulady mezi trváním hospodářského cyklu.

(Kolařík David)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání