O vývoji živnostenského zákonodárství v Rakousku a o cílech reformy živnostenské

Autor: Gruber, Josef
Typ: kniha
Klíčová slova: reforma živnostenských předpisů, živnostenské právo, živnosti
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. O vývoji živnostenského zákonodárství v Rakousku a o cílech reformy živnostenské. Praha:Obchodní a živnostenská komora. 1904, s. 87. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Obchodní a živnostenská komora
Rok: 1904
Rozsah stran: 87
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Popis vývoje živností a předpisů živnostenského práva na území dobového Rakouska – Uherska. Krátká komparace s evropskými zeměmi a představení pokusů o reformu živnostenského práva.

(Musil Jiří)

Hodnocení:

Tato práce je velmi blízká práci téhož autora z roku 1906 s názvem Nejnovější pokusy o reformu živnostenského řádu v Rakousku, která na tuto práci ve své podstatě navazuje. Tato práce je však mnohem více zaměřena na ekonomickou podstatu živnostenského podnikání a právní úprava je pouze jednou z dílčích částí této práce. Autor v ní demonstruje svoje liberální ekonomické smýšlení a vyvrací mýty o tom, že by konkurence a liberalizace trhu ničila tradiční živnosti, ale naopak chápe konkurenci jako jev, který eliminuje neschopné a nekvalifikované. Především vystupuje proti tradičním cechům, které samy sebe naopak označuji jako garanci a jistotu kvality.

(Musil Jiří)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání