Národohospodářské potřeby české

Autor: Bráf, Albín
Typ: kniha
Klíčová slova: 19. stol., české země, heslo „Svůj k svému“, hospodářský vývoj, Národní hospodářství, národní obrození, obchod, Rakousko-Uhersko
Bibliografický záznam: BRÁF, Albín. Národohospodářské potřeby české. Praha:Svépomoc. 1908, s. 16. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Svépomoc
Rok: 1908
Rozsah stran: 16
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Jedná se o přepis přednášky dr. Albína Bráfa z roku 1904. Dr. Bráf se ve své přednášce zabýval hospodářským zaostáváním v českých zemích oproti jiným národům, ve srovnání s českým národním obrozením na poli jazyka, kultury a politiky.

(Mahdalíčková Lenka)

Hodnocení:

Podle mého názoru je přednáška velice čtivá a zajímavá. Autor srozumitelně popisuje tehdejší národohospodářské opoždění naší země a cestu, jak se z něho vymanit. Pozornost také věnoval době zhruba před 100 lety a národnímu obrození. Vysvětlil heslo „svůj k svému“ a objasnil důležitost českého obchodu. V závěru své přednášky jasně definoval cíl, kterého musí být dosaženo pro zabezpečení Čechů. Za nejdůležitější považoval, aby se vzdělání dostalo k co nejširším vrstvám obyvatelstva.

(Mahdalíčková Lenka)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání