O novou organisaci hospodářské správy

Autor: Mayer, Jindřich
Typ: článek
Klíčová slova: korporativismus, organizace průmyslu, švýcarské peněžnictví
Bibliografický záznam: MAYER, Jindřich. O novou organisaci hospodářské správy. Obzor národohospodářský XLIV. (1939). Praha:Pražská akciová tiskárna. 1939, roč. XLIV, s. s. 153 – 159. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražská akciová tiskárna
Rok: 1939
Ročník: XLIV
Rozsah stran: s. 153 – 159
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Mayer se v článku zabývá dvěma návrhy usměrnění hospodářské správy. Prvním je návrh továrníka Nehery, který navrhuje za základ hospodářské správy tzv. hospodářské náčelníky, druhý návrh univerzitního profesora dr. Vl. Vybrala zdůrazňuje možnost zavedení zájmové stavovské organizace. V návaznosti na tyto dva návrhy se Mayer snaží upozornit na úskalí myšlenky, že Německo a Itálie mají korporativní režim (tuto myšlenku částečně vyvrací) a na nesourodost mezi italským a německým korporativismem a stavovským režimem. Z definování italského a německého systému Mayer vyvozuje, že Česko-Slovensko nemůže tento vzor převzít jako celek, a to především kvůli absenci vůdcovského režimu na našem území. Zároveň podotýká, že některé prvky organizace německého vzoru by aplikovat bylo možné. Ve druhé části článku se Mayer věnuje tématu obchodních komor na našem území a jejich proměnám, dále se vyjadřuje k otázce komor v Itálii a Německu a jejich úloze v tamní hospodářské správě.

(Kučerová Hana)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání