Zemědělská složka hospodářství

Autor: Klimecký, Vladimír
Typ: článek
Klíčová slova: Československo, Český statistický úřad, hospodářství, Protektorát Čechy a Morava, spotřeba, Ústřední svaz československých průmyslníků, výroba, zemědělství
Bibliografický záznam: KLIMECKÝ, Vladimír. Zemědělská složka hospodářství. Obzor národohospodářský XLIV. (1939). Praha:Pražská akciová tiskárna. 1939, roč. XLIV, s. s. 14─33. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražská akciová tiskárna
Rok: 1939
Ročník: XLIV
Rozsah stran: s. 14─33
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek rozebírá zemědělskou situaci v Československu, která nastala po novém ustanovení státních hranic, kdy  ubyla 1/3 celkové rozlohy státu. V článku jsou porovnávány odhady Českého statistického úřadu, Ústředního svazu Československých průmyslníků a odhad doktora Mayera ze svazu statkářů. Z největší části ubylo luk, pastvin a orné půdy. Autor popisuje změnu v počtu zemědělských závodů. Dále je mapována situace v živočišné výrobě, lesnictví, rybářství, také situace ohledně brambor, cukru a dalších zemědělských plodin, konkrétně kukuřice, žita, pšenice a ovsa.

(Feurich Marek)

Hodnocení:

Článek rozebírá novou zemědělskou situaci v Československu, která nastala po novém ustanovení státních hranic. Kdy ubyla 1/3 celkové rozlohy státu. Z největší části ubylo luk, pastvin a orné půdy. Na začátku článku autor popisuje změnu v počtu zemědělských závodů, které v průměru klesly rovnoměrně ke zmenšení rozlohy státu, ale při bližším zkoumání vidíme, že podíl nejmenších parcelových závodů klesá, zatímco počet závodů domkařských a malorolnických narůstá. Dále je mapována nová situace v obilním hospodářství. Jsou porovnávány odhady Českého statistického úřadu, Ústředního svazu Československých průmyslníků a odhad doktora Mayera ze svazu statkářů, které se sice plně neshodují, ale vyplývá z nich, že pouze na trhu s kukuřicí dochází k výraznému zhoršení a to kvůli ztrátě nejúrodnějších oblastí na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Stav žita, pšenice a ovsa zůstává v porovnání ztráty obyvatel ke ztrátě území nezměněn. V další části článku je popsána situace ohledně brambor, kde je země plně soběstačná a v přebytku, cukru, kdy spotřeba klesá dokonce více než jaký je úbytek řepných polí a dalších zemědělských plodiny, u kterých byl úbytek stejný či menší než pokles obyvatelstva, pouze u lnu je výrazný propad, kdy ztráta činí 50%. V živočišné výrobě je zaznamenán nárůst počtu zvířectva na obyvatele vzhledem k většímu úbytku obyvatel, ale celkově se v tomto odvětví neprojevují žádné velké přesuny. Situace v lesnictví a rybářství není také nijak dramatická, jelikož je pokles rovnoměrný k ztrátě území.

(Feurich Marek)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání