Operace na volném trhu

Autor: Čakrt, Jan
Typ: článek
Klíčová slova: cedulová banka, Operace na volném trhu
Bibliografický záznam: ČAKRT, Jan. Operace na volném trhu. Obzor národohospodářský XLII. (1937). Praha:Pražská akciová tiskárna. 1937, roč. XLII., s. s. 1-23. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražská akciová tiskárna
Rok: 1937
Ročník: XLII.
Rozsah stran: s. 1-23
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek se zabývá otázkou operací na volném trhu a jejich uplatněním v Československu. Jelikož pojem operace na volném trhu nemá jednotnou definici, vyjmenovává zde několik definic tohoto pojmu a snaží se vyjmenovat složky, které by se pod tímto pojmem mohly nacházet. Pro svůj článek autor vytváří vlastní definici tohoto pojmu a to jako každý z podnětu cedulové banky prováděný zásah do krátkodobého peněžního kapitálu jakékoliv formy přes volný trh. Autor v článku popisuje situaci ve Švédsku a v Anglii, jak se v těchto zemích vyvíjí operace na volném trhu. Tyto státy vybral proto, že bývají nejčastěji u nás uváděny za příklad. Dochází k závěru, že operace na volném trhu mají smysl pouze v systému hospodářské volnosti.

(Tyburcová Iva)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání