Příručka národního hospodářství pro obchodní akademie a ústavy příbuzné

Autor: Dobiáš, Kazimír
Typ: kniha
Klíčová slova: banka, burza, cena, dějiny ekonomických teorií, dopravní politika, důchod, finančnictví, hodnota, oběh, peníze, podnikání, populační politika, spotřeba, výroba
Bibliografický záznam: DOBIÁŠ, Kazimír. Příručka národního hospodářství pro obchodní akademie a ústavy příbuzné. Praha:Knihtiskárna Otakar Janáček Nakladatelství. 1924, s. 244. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Knihtiskárna Otakar Janáček Nakladatelství
Rok: 1924
Rozsah stran: 244
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Práce detailně popisuje jednotlivé složky národního hospodářství. V prvním oddíle se především věnuje nauce o výrobě, oběhu, distribuci zisků a o spotřebě. V dalších částech se pak dočteme o hospodářské a rozpočtové politice. Závěrem autor nabízí stručný nástin dějin ekonomického myšlení od dob Adama Smithe.

(Mádr Pavel)

Hodnocení:

Dokument, jak už název napovídá, je učební pomůckou, která by měla studenty zasvětit do základů problematiky národního hospodářství.
Oddíl jedna se zabývá vysvětlením pojmu výroba a její organizací a dnes tak oblíbenými termíny podnikatel a peníze. Popisuje proces oběhu statků, tvorbu cen a velmi detailně bankovní systém a burzu. Závěrem pak shrnuje poznatky k problematice distribuce zisků a ke spotřebě vyprodukovaných statků.

Hospodářská politika je nadpis druhé části dokumentu. Konkrétně se autor rozepisuje o aktivitách státu v zemědělství (hlavně pozemková reforma) průmyslu (živnosti) a obchodu. Největší prostor je však věnován dopravní politice. Kniha velice podrobně popisuje jednotlivé možnosti přepravy a její eventuelní státní podpory.

Zbylé dva oddíly se zabývají rozpočtovou politikou a dějinami národohospodářských teorií od Smithe přes socialisty až po české bádání v této oblasti.

Kniha je zajímavou sondou, která nabízí pohled české ekonomické elity dvacátých let 20. stol. na národní hospodářství. Názory jsou od těch dnešních – většinou liberálních – často značně odlišné. Obhajoba protekcionismu a státních regulací se promítá do celého díla. To se vyznačuje ve všech svých částech velkou detailností a mnoha historickými příklady.
 

(Mádr Pavel)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání