Národní pojištění ve Švédsku

Autor: Klumpar, Vladislav
Typ: článek
Klíčová slova: Pensijní fond, Pensijní ředitelství, Švédsko, Všeobecné pojištění pensijní
Bibliografický záznam: KLUMPAR, Vladislav. Národní pojištění ve Švédsku. Obzor národohospodářský XXXII. (1927). Praha:J. Otto. 1927, roč. XXXII., s. s. 213–219. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1927
Ročník: XXXII.
Rozsah stran: s. 213–219
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Tento článek je věnován národnímu pojištění ve Švédsku pro případ invalidity a stáří. Hlavní zaměření tématu je právě na Švédsko, ale autor neopomněl porovnat systém pojištění ve Švédsku se systémem v Československu. Příspěvky vybrané od pojištěnců jsou shromažďovány v pensijním fondu. Zajímavé je právě přesné vyčíslení investovaných částí pensijního fondu.

(Pajerová Eva)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání