Záměrné provádění investic jako produktivní péče o nezaměstnané

Autor: Horák, Jaroslav F.
Typ: článek
Klíčová slova: investice, nezaměstnanost, racionalizace
Bibliografický záznam: HORÁK, Jaroslav F. Záměrné provádění investic jako produktivní péče o nezaměstnané. Obzor národohospodářský XXXIX. (1934). Praha:Pražská akciová tiskárna. 1934, roč. XXXIX., s. s. 201-209. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražská akciová tiskárna
Rok: 1934
Ročník: XXXIX.
Rozsah stran: s. 201-209
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor článku poukazuje na vliv racionalizace na vzestup nezaměstnanosti, upozorňuje ovšem na fakt, že je racionalizaci přikládán větší než opodstatněný význam. Podstatou racionalizace je dosáhnout maximálního užitku vynaložením minimálního úsilí a práce. Rozlišuje dva jevy. Prvotní jev je racionalizace vývojová a ta může zvýšit životní úroveň a snížit pracovní dobu bez vedlejšího účinku zmenšení kupní síly důchodce, spočívá především v prohloubení vzdělání. Dočasně může způsobit růst nezaměstnanosti. Druhotný jev je důsledkem prvého a výsledkem je vyšší výkon, jinak řečeno větší množství práce vykonané za jednotku času. Tento druhotný jev má podle autora minimální vliv na nezaměstnanost. Významnější dopad na nezaměstnanost má prvotní jev a to i z toho důvodu, že se jedná o proces nepřetržitý a státem podporovaný, v podobě zvyšování vzdělání a životní úrovně. K zmírnění nezaměstnanosti lze přispět prováděním výnosných investic, které se umoří v krátkém období a které po dokončení výstavby, zaměstnají určitý počet lidí a zajistí zaměstnanost v odvětví.  

(Koutníková Andrea)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání