Sto let Jednoty průmyslové v Praze

Autor: Mansfeld, Bedřich
Typ: článek
Klíčová slova: Jednota Průmyslová, podnikavost, průmysl, řemeslnost
Bibliografický záznam: MANSFELD, Bedřich. Sto let Jednoty průmyslové v Praze. Obzor národohospodářský XXXVIII. (1933). Praha:J. Otto. 1933, roč. XXXVIII., s. s. 235-238. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1933
Ročník: XXXVIII.
Rozsah stran: s. 235-238
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor v článku vzpomíná na založení Jednoty k povzbuzení průmyslu v Čechách. Ústav byl založen za účelem podpory průmyslu v Čechách, v souvislosti s touto problematikou byly v Praze v letech 1828, 1829 a 1831 uspořádány výstavy o stavu průmyslu. Výsledkem výstav bylo zjištění, že existuje zájem o vývoj průmyslu a hospodářství a založení Průmyslové jednoty. Autor článku rozlišuje pojem průmysl jako dva různé významy: řemeslnost a podnikavost. Řemeslnost je mechanická činnost, která je podmíněna odbytem a poptávkou, faktory závislými na podnikavosti. Významnější postavení má pro něj podnikavost. Považuje ji za tvořivý duch průmyslu, především podnikavost v zahraničí a možnost odbytu do zahraničí. Státní aparát považuje pouze za podpůrný nástroj pro proniknutí do zahraničí a předpokládá, že schopná vláda bude takové úsilí podporovat.  

(Koutníková Andrea)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání