Poslanec loučí se s voliči

Autor: Winter, Lev
Typ: kniha
Klíčová slova: odchod, poslanec, volič
Bibliografický záznam: WINTER, Lev. Poslanec loučí se s voliči. Praha:A. Drégr. 1935, s. 8. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: A. Drégr
Rok: 1935
Rozsah stran: 8
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení

Abstrakt:

Kniha byla sepsána za účelem rozloučení se bývalého politika L. Wintera s lidmi, kteří po jeho boku stáli celou jeho politickou éru.

(Zámečník David)

Hodnocení:

Lev Winter byl v letech 1925 a 1939 zástupcem v poslanecké sněmovně Národního shromáždění. Avšak už od r. 1907 pracoval v poslanecké sněmovně rakouské a dále byl členem revolučního Národního shromáždění. Sám přiznával, že poslanec v pravém slova smyslu je jen prostředníkem mezi občanem a vládou. Dle slov, která Winter v knize použil, lze usoudit, že za dobu činnosti v politické sféře neměl žádný problém se svými voliči. Proto se jen těžko rozhodoval, zda ukončit svou politickou kariéru, ale v r. 1929. kdy ho skolila náhlá nemoc, byl definitivně rozhodnutý, že své místo přenechá mladším a stejně zkušeným politikům, kteří také vyrůstali na parlamentní půdě jako on.

(Zámečník David)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání