Rakousko a jeho hospodářska existence

Autor: Basch, Antonín
Typ: kniha
Klíčová slova: krize, průmysl, Rakousko, Švýcarsko, uhlí, zahraniční obchod, zemědělství
Bibliografický záznam: BASCH, Antonín. Rakousko a jeho hospodářska existence. Praha:Orbis. 1925, s. 95. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Orbis
Rok: 1925
Rozsah stran: 95
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení

Abstrakt:

Kniha podává obraz stavu rakouského průmyslu, zemědělství a zahraničního obchodu před válkou a po válce. V knize je zachycen vývoj vzniklé krize, její důsledky a příčiny

(Lišková Zuzana)

Hodnocení:

Úvodní kapitola „Základy rakouského národního hospodářství“ se věnuje popisu základních demografických a geografických údajů Rakouska a celkovému popisu jeho průmyslu jako například největší zastoupení surovin, nejvíc prosperující odvětví a počet procent zaměstnaných lidí v nich, aj. V této části se rozebírá taky zahraniční obchod dané země. V knize lze najít statistické údaje vývoje výroby uhlí. Důraz se klade taky na porovnávání stavu zemědělství před válkou a po válce co se týče pěstovaných plodin nebo stavu dobytka, přičemž rozdíly jsou doloženy statistickými tabulkami. Kniha se věnuje i mezinárodnímu obchodu, vyzdvihuje sílu rakouských bank s výčtem jednotlivých podniků, na kterých se zúčastňují, srovnává stav průmyslu, zemědělství a obchodu se Švýcarskem.
Kapitola „Nynější hospodářská situace Rakouska“ na začátku nabízí pohled na krizi po válce v Rakousku, její příčiny, následky a celkový vývoj, který následoval po vypuknutí krize. Kromě tohoto tématu se zde věnuje pozornost taky peněžnímu trhu, zahraničnímu obchodu a jeho překážkám, potřebám investic do průmyslu a s ní spojenému získávání úvěru od bank.  Další část je věnovaná daňovému a sociálnímu zatížení, jeho vlivu na různé oblasti života, popisu složek platební bilance, obchodní bilance a návrhům na její zlepšení.

(Lišková Zuzana)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání