Změny v struktuře čsl. hospodářství a výhledy do budoucna

Autor: Hotowetz, Rudolf
Typ: kniha
Klíčová slova: celní politika, Československo, odbyt, průmyslová výroba, struktura hospodářství, vývoz
Bibliografický záznam: HOTOWETZ, Rudolf. Změny v struktuře čsl. hospodářství a výhledy do budoucna : Sbírka přednášek pořádaných Českou společností národohospodářskou v období 1932-33. Praha:Česká společnost národohospodářská. 1933, s. 19. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Česká společnost národohospodářská
Rok: 1933
Rozsah stran: 19
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Uvedení již dříve zmíněných hypotéz, které se vyplnily. První zmíněná hypotéza se týká prvotní a průmyslové výroby. Druhá hypotéza se týká závislosti na importu. Autor odsuzuje celní šílenství.

(Pešicová Kateřina)

Hodnocení:

V úvodu se autor vrací ke své dřívější přednášce, kde vyvodil hypotézy, které se s postupem času nakonec vyplnily. Těmito hypotézami jsou např.:
a. prvotní výroba je nedostatečná pro spotřebu, zatímco průmyslová výroba je vyvinuta příliš vysoko nad možnost odbytu
b. pokud budeme odkázáni na import z ciziny, budeme moci platit jen vývozem našich výrobků.
Struktura hospodářství zůstala stejná jako v minulosti, což znamená, že je nesoběstačná, a její míra se s růstem obyvatelstva zvyšuje. I přesto, že došlo ke zvětšení počtu malých statků, se rychle a trvale snižuje účast obyvatel na zemědělství a lesnictví. Autor odsuzuje celní šílenství, kterému propadl celý svět včetně naší země a které nám uzavírá vývozní možnosti. Pozorný posluchač (dnes již jen čtenář) si jistě povšimne upozornění na ceny našeho zboží nutného pro živobytí, které zdaleka neklesají tak jako ceny světové.

(Pešicová Kateřina)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání