Rakouskouherské vyrovnání v příčině společné cedulové (rakouskouherské) banky

Autor: Koloušek, Jan
Typ: článek
Klíčová slova: cedulová banka, Rakousko-uherské vyrovnání
Bibliografický záznam: KOLOUŠEK, Jan. Rakouskouherské vyrovnání v příčině společné cedulové (rakouskouherské) banky. Obzor národohospodářský I. (1896). Praha:J. Otto. 1896, roč. I. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1896
Ročník: I.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Jan Koloušek se ve svém článku zabývá majetkem rakouskouherské banky, zejména k roku 1892, kdy po zavedení několika opatření její posice prudce zesílila. V polovině roku činil kovový poklad 246 mil. zl. z toho asi 72 mil. zl. bylo uložena ve zlatě. Ale i přes všechny výhody, které v té době banka měla, neposkytla státu nic jiného, než bezúročnou půjčku ve výši 76 mil. zl. Nyní nastal spor. Banka nejprve namítala, že jejich kovový poklad jim nedovoloval směnit bankovky za zlato, což pak Koloušek vyvrátil a obvinil jí ze zištnosti a nenasytné touhy po větších výdělcích. Poté byla vláda ochotna splatit menší část dluhu, asi 13 mil.zl. a zbytek byl rozdělen mezi akcionáře, pensijní fond a největší část se připsala k základnímu kapitálu.

(Zámečník David)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání