Obchodní a živnostenské komory v Rakousku, jejich vývoj a význam

Autor: Gruber, Josef
Typ: článek
Klíčová slova: hospodářské komory, Obchodní komora, Živnostenská komora
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. Obchodní a živnostenské komory v Rakousku, jejich vývoj a význam. Obzor národohospodářský I. (1896). Praha:J. Otto. 1896, roč. I. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1896
Ročník: I.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Tento článek byl napsán na žádost čtenářů, aby rozšířil povědomí o obou komorách.  Zpočátku se autor zabývá historickými fakty vzniku a vývoje hospodářských komor v celosvětovém měřítku (zejména však ve Francii, Itálii, Rakousku).  Poté zde nalezneme historické zmínky o státních opatřeních a také zákonech, které funkce těchto komor vymezovaly a určovaly, čím se komory mají zabývat. Autor se dále věnuje obchodní komoře ve Vídni, její struktuře, funkcím a významu. Dále pak tím, kdo volí do těchto komor, kdo může být volen a jak volby probíhají. (Toto souvisí s nadcházejícími volbami v době, kdy byl článek publikován). V závěru článku autor zmiňuje nové pravomoci a úkoly, které by hospodářská komora měla mít a také hovoří o politickém významu obou komor.

(Havlíček Jan)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání