Můj finanční plán

Autor: Rašín, Alois
Typ: kniha
Klíčová slova: cedulová banka, kolkování bankovek, kurz koruny, měna, Měnová reforma, státní dluh, státní rozpočet, státovky, zlatý poklad
Bibliografický záznam: RAŠÍN, Alois. Můj finanční plán. Praha:Tiskem a nákladem pražské akciové tiskárny. 1920, s. 208. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Tiskem a nákladem pražské akciové tiskárny
Rok: 1920
Rozsah stran: 208
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Kniha Můj finanční plán od Aloise Rašína se zabývá kroky, které první československá vláda provedla v oblasti měnové a fiskální politiky. Rašín, který v této vládě zastával post ministra financí, uvádí jednotlivé důvody, které ho k těmto krokům vedly. Hlavním bodem jeho finančního plánu je vytvoření nové měny. Tato měna má být výsledkem hospodářského života a má vyjít do oběhu na základě potřeby hospodářství národního, nikoli hospodářství státního.
     První krok byl odpoutání tehdejších bankovek od bankovek Rakousko-uherské banky. To proběhlo okolkováním bankovek, které se nacházely na území Československa. Při této příležitosti bylo staženo padesát procent bankovek (Rašín chtěl 80%) z důvodu, aby nedostatek oběživa donutil obchodníky jít si půjčit k bankám.
      Dalším krokem byla přeměna poboček Rakousko-uherské banky na území Československa na státní banku Československa. Okolkované bankovky budou vyměněny za státovky. Další platidla mohou být dána do oběhu jen tehdy,  je-li pro ně plná soukromoprávní úhrada bankovní.
      Rašín dále chtěl vytvořit zlatý poklad pro budoucí banku cedulovou, a to třemi způsoby: dobrovolnými dary, půjčkou ve zlatě a cizích valutách, nucenou nabídkou cenných kovů.
      Také bylo nutné zavést dávku ze jmění. Ta byla proveditelná až po provedení důkladného soupisu majetku. Dávka ze jmění měla být progresivní a měla zachytit mírně jmění předválečné a ostřeji jmění válečné.
      Další Rašínův cíl byla rovnováha v rozpočtu. Rašín chtěl co nejrychlejší splacení válečných dluhů, protože byl přesvědčen, že přesun těchto závazků na další generace je špatný. Jelikož v té době rostly neustále výdaje, musely růst i příjmy. Zde je nutno říci, že výdaje rostly proti Rašínově vůli. Ale tehdejší Národní shromáždění tento růst výdajů nezodpovědně provádělo dál. Příjmy státního rozpočtu šlo zvýšit zvýšením tehdejších daní a zavedením daní nových. Takže byly zvýšeny daně pozemkové, daň z úroků, poplatky z nájemních smluv, tarif na železnici. Rašín navrhoval zavést dávku z majetku, stálou mírnou daň majetkovou jako doplněk daně z příjmu a daň z konjunkturních zisků.
      Majetkovou dávkou měly být staženy státovky úplně, za současného zřízení cedulové banky, která by vydávala platidla. Účel dávky ze jmění byl pouze a jedině náprava měny, aby se pokryl státní dluh státovkový.
      Rašín byl pro akciovou banku cedulovou, která musí být (za přísného dozoru státu) oddělena od správy státu, aby nebyla ovlivněna kolísáním státního úvěru. Chtěl řádně podložené bankovky, nemyslel při tom na kovový poklad. Teoreticky podle něj nebylo potřeba kovového pokladu pro zvýšení bonity bankovek. Kovové krytí je nutné z důvodu psychologického pro vrácení důvěry k penězům - po válce, kde se hřešilo tolik tiskařským lisem.

(Novotný Martin)

Hodnocení:

V této knize je zajímavě popsáno tehdejší řešení problému, které s sebou přinesl vznik samostatného Československa. Rašín se jeví jako velmi zodpovědný správce státní pokladny. Jeho důraz na vyrovnaný státní rozpočet se musí i z dnešního pohledu ocenit. Že se za to nedostávalo Rašínovi popularity, nezměnilo nic na jeho postoji. Ale i v době první republiky musel kvůli tomu svádět boj s Národním shromážděním, které schvalovalo stále nové výdaje. I názor na provedenou měnovou reformu musí být ten, že byla úspěšná.

(Novotný Martin)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání