Z hospodářského života lidu slováckého

Autor: Koželuha, František
Typ: článek
Klíčová slova: kopanice, slovácký lid, životní potřeby
Bibliografický záznam: KOŽELUHA, František. Z hospodářského života lidu slováckého. Obzor národohospodářský II. (1897). Praha:J. Otto. 1897, roč. II. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1897
Ročník: II.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

V první části autor pojednává o míře životních potřeb lidu slováckého, která je pozoruhodně nízká, ale postupně se zvyšuje a to hlavně ve městech. Ve druhé části se dozvídáme o tzv. Kopanicích, které si představujme jako rolnické statky a zároveň nejchudší místa Slovácka moravského na hranicích uherských. Popisuje se zde chudý a velice skromný život lidí žijících v Kopanicích, nejvíce jejich skromná obživa.

(Zaderlíková Šárka)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání