O významu zákona o daních osobních pro poplatnictvo, hospodářství státní a samosprávné

Autor: Hanačík, Vladimír
Typ: článek
Klíčová slova: daň z výdělku, osvobození od daně, zákon o daních
Bibliografický záznam: HANAČÍK, Vladimír. O významu zákona o daních osobních pro poplatnictvo, hospodářství státní a samosprávné. Obzor národohospodářský II. (1897). Praha:J. Otto. 1897, roč. II. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1897
Ročník: II.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

V článku je popisována daň z výdělku, kdo této dani podléhá a kdo je od daně osvobozen. V roce 1896 byla zavedena dvojí daň z výdělku: daň z výdělku podniků povinných veřejné účty klásti a daň všeobecná. Dále dani z výdělku podléhá každý, kdo vykonává své zaměstnání pro zisk a ti, kteří nemají zaměstnání pro zisk, této dani nepodléhají. V druhé části, popisuje výjimky k novému zákonu, které jsou popsány v devíti bodech. Ve třetí části se věnuje otázce, jaké jsou výhody nového zákona pro poplatníky, kteří mu podléhají a jak byl nastaven původně zákon starý. Ke konci se dozvídáme, že daň výdělková se platí z každé provozovny, každé filiálky a každého pomocného závodu zvlášť, ale i tam se dle popisu autora článku nacházejí výjimky.

(Zaderlíková Šárka)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání