Několik slov o práci žen

Autor: Hajn, Antonín
Typ: článek
Klíčová slova: odborové organisace, práce rodinné, práce žen
Bibliografický záznam: HAJN, Antonín. Několik slov o práci žen. Obzor národohospodářský II. (1897). Praha:J. Otto. 1897, roč. II. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1897
Ročník: II.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor se vyjadřuje o práci žen jako o něčem, co tu je od nepaměti, ale až teď nastává situace, kdy ženy pracují na újmu svým rodinám. Dříve totiž ženy dělaly tzv. rodinné práce, které byly nesprávně podceňovány, ale také práce spojené s živnostmi jejich mužů. Dnes ženy pracují i v továrnách a rozdíl oproti mužské práci je, dle dat z Německa, zejména v organizaci práce – ženy pracují spíše jako nesamostatné a jsou často necvičené. Problémy, které přicházejí s ženskou prací, která mj. stoupá s rozvojem strojní výroby, jsou konkurence s muži, nižší mzda žen, nebezpečí pro zdar dělnického hnutí kvůli dosavadnímu postavení žen, zhoubnější následky práce pro ženský organismus a vliv na rodinný život. Hajn se tyto aspekty snaží vysvětlit, případně vyvrátit. Závěrem uvádí, že práce žen je neodstranitelná, protože jen mužští pracovníci by nestačili na obsazení všech pracovních míst, a je proto nutno usilovat o omezení jejích neblahých sociálních důsledků. Zakázal by případně jen práci žen – matek, protože zakázat práci všem vdaným ženám by přivedlo mnoho dělnických rodin do bídy, neboť mzda mužů by tak rychle nevzrostla, aby vyrovnala vzniklou ztrátu v příjmu rodiny.

(Klára Dušátková)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání