Střední stav a jeho přírůstek či úbytek v 19. století

Autor: Gruber, Josef
Typ: článek
Klíčová slova: aristokracie, společenské třídy, střední stav
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. Střední stav a jeho přírůstek či úbytek v 19. století. Obzor národohospodářský II. (1897). Praha:J. Otto. 1897, roč. II. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1897
Ročník: II.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek je zaměřen na střední vrstvu společnosti, kterou definuje jak majetek, tak sociální hodnost, vzdělání, způsob živobytí atd., zejména však musí existovat vrstva tzv. aristokracie nad ní a nižší třída pod ní. Zastoupení těchto vrstev ve společnosti není stejně velké, aristokracie tvoří nejmenší podíl jen několika málo procent, střední stav tvoří 5-10 %, maximálně i 20-40 % a nejpočetnější je ostatní masa obyvatelstva, jejíž podíl dosahuje 60-90%. Dále je popisován vznik, přeměna a vývoj vrstev zejména v Německu. Základní otázkou je, zda se velikost středního stavu snižuje, nebo zda dokonce mizí. Jak ale ukazují čísla, tak v zemědělství tato situace nenastává, v průmyslu je k ní také ještě daleko, i když není vyloučena s pokračujícími tendencemi k velkovýrobě, ani v obchodě a dopravě střední stav nemizí. Závěrem Gruber shrnuje, že tendence ke znovuzřízení středního stavu zabraňují rozpadu společnosti na malé množství bohatých a obrovskou skupinu proletářů.

(Klára Dušátková)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání