Ještě kus studie a poměrech úrokových

Autor: Bráf, Albín
Typ: článek
Klíčová slova: hypoteční úvěr, úroková míra, úvěrní organizace, zápůjčka
Bibliografický záznam: BRÁF, Albín. Ještě kus studie a poměrech úrokových. Obzor národohospodářský II. (1897). Praha:J. Otto. 1897, roč. II. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1897
Ročník: II.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek je navázáním na autorův článek z I. ročníku tohoto časopisu s názvem Některé úvahy o poměrech úrokových v Čechách. Studie se týká úrokových poměrů při nemovitostním úvěru. Na datech je ukázáno, že nejvyšší podíl zápůjček se od těch úročených více než 6 % přesunul k zápůjčkám úročeným mírou mezi 4 až 5 %. V porovnání s Rakouskem je zřejmé, že tam tento fenomén nastal o 5 let dříve než v Čechách. Všeobecně pro království a země zastoupené v říšské radě platí, že úroková kategorie 3-5 % je pro úvěry příznivá a nejvíc takovýchto úvěrů bylo uzavřeno ve čtyřech alpských zemích (Vorarlbergu, Tyrolsku, Solnohradsku, Horních Rakousích). Tyto země zároveň vyvracejí teorii, že při rostoucím hospodářském pokroku klesá úroková míra. Závěrem Bráf srovnává stav úvěrních organizací v jednotlivých zemích a poukazuje na skutečnost, že i přes poměrnou vyspělost české úvěrní organizace, neposkytuje tato stejně výhodné podmínky, jako méně vyspělé organizace ve zmiňovaných alpských zemích.

(Klára Dušátková)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání