Státní nezbytnosti v oboru zemědělství

Autor: Tykal, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: poválečný vývoj, zemědělství
Bibliografický záznam: TYKAL, Karel. Státní nezbytnosti v oboru zemědělství. Obzor národohospodářský XXII. (1917). Praha:J. Otto. 1917, roč. XXII., s. s. 220-224. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1917
Ročník: XXII.
Rozsah stran: s. 220-224
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Připomínka pamětního spisu O státních nezbytnostech v oboru hospodářství polního a lesního vydaného roku 1916 Vysokou školou zemědělskou ve Vídni. Ten je ve své podstatě souborem návrhů k snadnějšímu přechodu odvětví z válečného do mírového hospodářství. Autor se pak zaměřuje na dva z těchto návrhů – na zřízení tzv. příkladných hospodářství a na zavedení tzv. pamětních spisů.

(Olekšák Petr)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání