Prof. Gruber v Národohospodářském ústavě

Autor: Prunar, Josef
Typ: článek
Klíčová slova: Josef Gruber
Bibliografický záznam: PRUNAR, Josef. Prof. Gruber v Národohospodářském ústavě. Obzor národohospodářský XXX. (1925). Praha:J. Otto. 1925, roč. XXX., s. s. 241-245. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1925
Ročník: XXX.
Rozsah stran: s. 241-245
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek je vzpomínkou na autorova spolupracovníka a Bráfova důvěrníka, prof. Grubera, který byl generálním jednatelem a přednostou kanceláře Národohospodářského ústavu při České akademii.
Autor popisuje vznik a účel tohoto buditelského ústavu, do souvislostí uvádí postavu A. Bráfa, Fr. L. Riegera i presidenta ústavu Hlávku, Bráfovu myšlenku trojího stadia národního obrození a vytvoření prostředí pro růst podnikatelských talentů (idea stipendií). Po Hlávkově smrti na sebe vzal Gruber zodpovědnost za další fungování ústavu, který po této události začínal upadat. Gruber je také nazýván zakladatelem vnitřní organizace ústavu a jsou mu připisovány veškeré zásluhy za doby jeho jednatelství.

(Jůzová Marie)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání