K novému vydání jeho "Zásad nauky národohospodářské"

Autor: Menger, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: Menger Karel, teorie ceny a hodnoty
Bibliografický záznam: MENGER, Karel. K novému vydání jeho "Zásad nauky národohospodářské". Obzor národohospodářský XXX. (1925). Praha:J. Otto. 1925, roč. XXX., s. s. 252-256. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1925
Ročník: XXX.
Rozsah stran: s. 252-256
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Jak název napovídá, článek se věnuje novému vydání Mengerovy publikace a je také takovým opožděným nekrologem, protože úmrtí tohoto vědce nebylo československou veřejností až na pár útržkovitých zpráv vůbec zaznamenáno.
Autor shrnuje Mengerův život a jeho působení zakladatele a jednoho z hlavních představitelů rakouské ekonomické školy, ve které jeho teorie dosáhla nejvýznamnějšího zastoupení. Větší část článku je věnována rozboru Zásad nauky národohospodářské, je zde vysvětlena myšlenka klesajícího mezního užitku.
Spolu se Stanleym Jevonsem a Leonem Walrasem patří Karel Menger k autorům teorie ceny a hodnoty. Závěrem autor popisuje Mengerovo dílo z roku 1883 „Zkoumání o metodě sociálních věd a zvláště politické ekonomie“, která vyvolala protichůdné reakce v tehdejším sporu o metodu v politické ekonomii. Mezi největší československé zastánce Mengerova díla patří Albín Bráf.

(Jůzová Marie)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání