Josef Gruber

Autor: Horáček, Cyril
Typ: článek
Klíčová slova: Josef Gruber
Bibliografický záznam: HORÁČEK, Cyril. Josef Gruber. Obzor národohospodářský XXX. (1925). Praha:J. Otto. 1925, roč. XXX., s. s. 194-196. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1925
Ročník: XXX.
Rozsah stran: s. 194-196
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor zde vzpomíná na třicetileté působení profesora Dr. Josefa Grubera na postu redaktora Obzoru národohospodářského.
V úvodu připomíná jeho hrdý zahajovací proslov k třicetiletému výročí časopisu, jeho každoměsíční, často velmi kritické a leckteré zájmové či politické skupině nepříjemné, hospodářské a sociální rozhledy a samostatné články, kterými do časopisu přispíval, a v menší míře také jeho literární a vědeckou činnost mimo časopis. Za jeho redaktorování publikovalo v časopise mnoho zvučných jmen, které autor na cca 1 straně vyjmenovává. Autor popisuje Grubera jako neohroženého kritika, buditele, akademického učitele práv a nestranného ministra sociální péče, který se nenechal odstrašit a byl za každé situace spravedlivý. Smýšlením byl individualista, hospodářský liberál, vlastenec a považoval se za Bráfova stoupence. Jeho heslem bylo vždy: „Amicus Plato, sed magis amica veritas.“

(Jůzová Marie)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání