Do třicátého ročníku

Autor: Gruber, Josef
Typ: článek
Klíčová slova: Obzor národohospodářský
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. Do třicátého ročníku. Obzor národohospodářský XXX. (1925). Praha:J. Otto. 1925, roč. XXX., s. s. 21-28, 65-72, 116-121. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1925
Ročník: XXX.
Rozsah stran: s. 21-28, 65-72, 116-121.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor, který je zároveň i redaktorem časopisu, oslavuje jeho úspěšné pokračování a vstup do třicátého ročníku a rekapituluje začátky časopisu i změny, které v době jeho existence nastaly – především jeho vznik a válečná léta. Časopis vznikl roku 1895 jako čtrnáctidenník a jeho redaktorem se stal právě Gruber. Majitelem a nakladatelem časopisu je od jeho počátku J. Otto, který stál za vznikem Obzoru národohospodářského, a který uvedl na světlo světa jeho první číslo 21. prosince 1895. Je zde popsán stručně původní program listu, který měl za cíl hlavně šířit znalost hospodářských poměrů a přispívat k hospodářskému povznesení. Následují reakce na první číslo O.n. jak od české inteligence, tak z Německa. Poté se z týdeníku stává měsíčník, mění se v odbornou revui a dochází rostoucího uznání a vážnosti.

(Jůzová Marie)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání