Naše dělnictvo

Autor: Adámek, Karel
Typ: kniha
Klíčová slova: Dělnictvo, dětská práce, hospodářství, chorobnost, kapitalismus, mzda, ochrana, podnikatelé, práce, práce žen, pracovní doba, průmysl, reforma., společnost, stát, svoboda, úmrtnost, vzdělanost
Bibliografický záznam: ADÁMEK, Karel. Naše dělnictvo : Úvahy národohospodářské a sociálně-politické. Brno:Česko-Moravský národní hospodář a samostatný věstník v Brně. 1885, s. 136. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Česko-Moravský národní hospodář a samostatný věstník v Brně
Rok: 1885
Rozsah stran: 136
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Situace dělníků v 2. polovině 19. století. Sociální problémy (bydlení, pracovní doba, pracovní podmínky apod.)

(Mareš Filip)

Hodnocení:

Kniha nás zavede do problematiky společenské situace dělníků v druhé polovině 19. století, období bujarého kapitalismu, rozvíjejícím se pod heslem laisser faire v Rakousku-Uhersku a vyspělých státech západní Evropy. Autor podrobně popisuje poměry dělnictva. Ukazuje na příčiny problémů, varuje před jejich celospolečenskými důsledky a někdy sám nabízí konkrétní řešení. Upozorňuje, že hospodářská svoboda nevyřeší sociální otázky a dostatečně neochraňuje slabší, ale jedním dechem odsuzuje socialistickou demagogii o dokonalé rovnosti. Kniha se věnuje jednotlivým otázkám, jako jsou zdravotní stav dělníků, podmínky bydlení, zaměstnání dětí a těhotných žen, délka pracovní doby a vzdělání. Autor vyvrací obavy z reforem, které je potřeba učinit k dosažení základních svobod dělníků a tím ke zlepšení celospolečenské situace.

(Mareš Filip)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání