K otázce dobrovolného pojištění pensijního

Autor: Lukáš, Josef
Typ: článek
Klíčová slova: dobrovolné penzijní pojištění, soukromí úředníci
Bibliografický záznam: LUKÁŠ, Josef. K otázce dobrovolného pojištění pensijního. Obzor národohospodářský XIII (1908). Praha:J. Otto. 1908, roč. XIII. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1908
Ročník: XIII.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Zákon o pensijním pojištění soukromých úředníků vznikl 16. prosince 1906; podle něj dobrovolné pensijní pojištění nedostane kdokoli, ale jen soukromí úředníci. Ti se dělí na dvě kategorie, a to na úředníky, kteří již pensijní povinnosti podléhali a byli jí zbaveni, a na ty, kteří dosud povinně pojištěni nebyli. Dále existuje možnost nechat se pojistit u veřejnoprávního pojišťovatele, který musí uchazeče pojistit, pokud splní všechny podmínky.
Josef Lukáš v článku řeší otázku, kdo o přihlášce a připuštění k dobrovolnému pojištění rozhoduje – zda pensijní ústav, nebo zemské úřadovny, kterým podle paragrafu 55 odstavce 1 pensijního zákona náleží všechno jednání se svými členy.
Je to tak, že zemská úřadovna penzijního ústavu zajišťuje své funkce jménem penzijního ústavu, neobsahuje však zmínku o své působnosti v případě členů dobrovolných. Není to vhodné ustanovení, protože o tom, zda v pojistném poměru bude dobrovolně pokračovat člen zemské úřadovny, bude rozhodovat správní výbor pensijního ústavu. Toto ustanovení je nevhodné a hrubě porušuje zákonnou kompetenci zemských úřadoven. Je proto na povolaných činitelích, aby při vypracování definitivních stanov pro úřadovny dohlédli na to, aby zákonná působnost zemských úřadoven nebyla jednostranným vládním opatřením zkracována.

(Rybová Lucie)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání