Albín Bráf - badatel a učitel

Autor: Horáček, Cyril
Typ: článek
Klíčová slova: Albín Bráf, národohospodářská literatura
Bibliografický záznam: HORÁČEK, Cyril. Albín Bráf - badatel a učitel. Obzor národohospodářský XVI. (1911). Praha:J. Otto. 1911, roč. XVI., s. s. 65-73. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1911
Ročník: XVI.
Rozsah stran: s. 65-73
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

U příležitosti 60. narozenin Albína Bráfa jmenuje a vyzdvihuje autor článku mnohé činnosti tohoto učitele, vědce a průkopníka české národohospodářské literatury. Součástí je i podrobný seznam Bráfových spisů, článků a vědeckých prací.

Urbanová Hana

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání