Peněžní ústavy v království českém roku 1897

Autor: Fejfar, František
Typ: kniha
Klíčová slova: filiálky, Hypoteční zápůjčky, záložny, žírové účty
Bibliografický záznam: FEJFAR, František. Peněžní ústavy v království českém roku 1897 . Praha:nákladem knihkupectví Jana Kotíka na Smíchově. 1897, s. 56. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: nákladem knihkupectví Jana Kotíka na Smíchově
Rok: 1897
Rozsah stran: 56
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Přehled peněžních ústavů působících v českých zemích a jejich hospodaření v roce 1897:

Rakousko – Uherská banka
Ústavy zemské
Domácí akciové společnosti
Spořitelny
Okresní hospodářské záložny
Spořitelní úřad poštovský
Společenstva a spolky úvěrní
 

(Hendrychová Lenka)

Hodnocení:

V knize jsou popsány peněžní ústavy působící v českých zemích v roce 1897. Je zde kromě jejich popisu i podrobný záznam jejich hospodaření. Každý si může udělat lepší obrázek o činnosti tehdejších peněžních ústavů, i když konečné rozvahy jednotlivých ústavů za rok 1897 nemají totožnou strukturu; objevují se zde mírné odchylky.

(Hendrychová Lenka)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání